fbpx

Privacy

Privacyverklaring SkinBreeze

SkinBreeze B.V., gevestigd aan Douvenderweg 15 6438AE in Oirsbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

SkinBreeze B.V.
Douvenderweg 15
6438AE Oirsbeek
Nederland

welkom@skinbreeze.nl

KVK: 75264498
IBAN: NL13 INGB 0009 3210 98

 

Waarom deze verklaring?

Wij zijn verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van uw
persoonsgegevens. Daarbij moeten wij voldoen aan de eisen van de privacywetgeving. Graag willen wij transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen? Dan kunt u altijd mailen naar welkom@skinbreeze.nl.

 

Soorten gegevens die wij verwerken

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
• Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
• Bankgegevens zoals rekening- of creditcardnummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door
formulieren op deze website, in correspondentie en telefonisch

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politieke voorkeur en dergelijke.

Wij gaan niet actief na door wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon, tenzij naar ons oordeel sprake is van (een vermoeden van) misbruik.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@skinbreeze.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Contact opnemen met u als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Het sluiten en uitvoeren van een (koop)overeenkomsten.
• Het uitvoeren van marketing- en promotieactiviteiten.
• Het versturen van nieuwsbrieven of informatie.
• Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van
statistische doeleinden.
• Het verbeteren van onze producten en diensten

 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

• Het uitvoeren van een(koop)overeenkomst voor een product.
• De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SkinBreeze B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Door u verstrekte gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

Bij gebruik van een account in de webshop zal na twee jaar van inactiviteit een herinnering gestuurd worden. Wanneer na een maand geen reactie is ontvangen op deze herinnering zal dit account met alle bijbehorende persoonsgegevens automatisch verwijderd worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SkinBreeze B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw eerder ingevulde formulieren onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie te bekijken, te verbeteren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken. Ook kunt u bezwaar te maken tegen het gebruik en bewaren van uw persoonlijke informatie door SkinBreeze B.V.. Verder kunt u ons vragen om de persoonlijke informatie wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere organisatie, te sturen. Voor al deze opties kunt u mailen naar welkom@skinbreeze.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor
op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SkinBreeze B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via welkom@skinbreeze.nl.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat we deze privacy verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de actuele versie.